18.11—18.12.1999
Morioka Mitsuo, Young-Jae Lee, Daikichi (Sugimoto Tatsuo), Kaneshige Makoto und Toyoba Seiya
Morioka Mitsuo. Teekannen. Und Teebecher von Young-Jae Lee, Daikichi (Sugimoto Tatsuo), Kaneshige Makoto und Toyoba Seiya