7.10—5.11.2010
E. W. Nay
Aquarelle und Gouachen 1941–1967